ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิก ร่วมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง”
ครั้งที่ 3

เช้าวันนี้( ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑)
เวลา ๐๗.๐๐น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๓” ในโอกาสนี้ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้นำคณะกรรมการและองค์กรสมาชิกเข้าร่วมเดินการกุศล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและเข้ารับเข็มที่ระลึกผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานจากผู้แทนพระองค์ ในงานเดินการกุศล ในครั้งนี้ ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง

การจัดงานการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ ๓ “จัดโดย
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ์ สำหรับเส้นทางการเดินผู้ร่วมงานจากทุกองค์กร เริ่มเดินจากหน้าราชนาวีสโมสร และกลับมาจุดสตาร์ท ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าว
เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และเพื่อนำรายได้สมทบทุน พัฒนาเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ในทุกอำเภอทั่วประเทศ

ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์