น้องฟิล์ม สิรวิชญ์ ศรีมกรบุตร อายุย่างสิบห้าปี อยู่โรงเรียนพฤฒาราม ขึ้นชั้นม.3 ซึ่งกระดูกสันหลังคดเมื่อตอนอยู่ชั้นป.5
และอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยก่อนหน้านั้นน้องได้เสิร์ซหาวิธีออกกำลังกายสำหรับคนหลังคดและทำตาม จนมาพบกับเคสของน้องแม็ก วันชัย ฤทธิเกษร ซึ่งรายการปันฝันปันยิ้มเคยได้ส่งเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังคด จากกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกสันหลังคด จากโรงพยาบาลสมิติเวช น้องฟิล์มจึงฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใต้ลิงค์วีดีโอ หลังจากรายการฯติดต่อกลับและพาน้องฟิล์มเข้าตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นแพทย์ให้น้องฟิล์มผ่าตัดรักษา โดยระหว่างรอต้องดูสุขภาพให้แข็งแรง รายการปันฝันปันยิ้มจะพาไปทราบที่มาของการเป็นโรคนี้พร้อมกับการต่อสู้ของครอบครัวและการเข้ามาช่วยเหลือของผู้ใหญ่ใจดีหลายภาคส่วน ในตอนที่ 1 กองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่แก้ไขกระดูกสันหลังคด(ผ่าตัดกระดูกสันหลังคดให้น้องฟิล์ม) กัน