อ.ดำเกิง มุ่งธัญญา อาจารย์สอนวิชาภาษาอังกฤษจากโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพฯ ผู้พิการทางสายตามาตั้งแต่กำเนิดจะเป็นผู้ดำเนินรายการถ่ายทอด โครงการผ่าตัดต้อกระจกตาครั้งที่ 4 ( Sharing a Brighter Vision ) เป็นเทปที่ 2 หลังจากเทปที่ผ่านมาทางรายการได้นำเสนอพิธีเปิดโครงการฯ การผ่าตัดให้กับผู้ป่วย 245 รายเป็นที่เรียบร้อยตลอดจนฟังมุมมองของผู้บริหารโรงพยาบาลบ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) และ ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจีในตอนที่ผ่านมา ตอนนี้เราจะย้อนไปฟังเสียงของคนทำงานไม่ว่าจะเป็น แพทย์หญิงพัทธ์ศรัณย์ ธนะสุพรรณ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและต้อกระจก โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ของจักษุแพทย์หญิงที่มาผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยครบทั้งสี่ครั้ง รวมถึงความรู้สึกของตัวแทนผู้ป่วยสองรายคนแรกเธอยากจนและต้องทุกข์ทรมานจากการมองไม่เห็น ส่วนอีกคนก็เป็นคุณแม่ชีที่เป็นต้อหินชนิดรุนแรงต้องรักษาในโรงพยาบาลใหญ่และค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการได้รับโอกาสในการผ่าตัดครั้งนี้คือความหวังของเธอและครอบครัวเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังมีล่ามชาวเมียนมาที่เธอช่วยประสานทุกอย่างกว่าที่โครงการฯจะเดินทางไปถึง รวมถึงช่วยแปลภาษาที่แตกต่างให้กับคุณหมอและสื่อมวลชน