เหมือนได้ของขวัญเป็นรางวัลให้กับชีวิตวัยใกล้เลขเจ็ด สองตายายจังหวัดขอนแก่น น้ำตาซึม ไม่มีลูก บ้านเก่าพร้อมผุพัง ไม่คิดฝันว่าจะมีบ้านที่คุ้มแดดฝนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ยายเตาะ คนซื่อ และตาบุญธรรม พระสำเริง คือผู้โชคดีสองรายล่าสุดจากโครงการ CSR Matching ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้บริจาคได้มอบสิ่งที่ตนมี เช่นที่บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างและซ่อมแซมบ้านรวมสี่หลังในจังหวัดขอนแก่นผ่านทางโครงการ CSR Matching รวมกว่าสองแสนบาท ซึ่งรายการปันฝันปันยิ้มได้ร่วมสักขีพยานและถ่ายทำตั้งแต่การส่งมอบไปจนถึงการซ่อมแซมบ้านและสร้างบ้านหลังใหม่