แพรว พัชรมัย บุญเลิศกุล มิสแกรนด์ลพบุรี ปี 2016 ร่วมโครงการปล่อยช้างคืนสู่ป่า คืนสมดุลในธรรมชาติ จำนวน 5 เชือก ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้จัดขึ้น ณ เขตรักษาพันธุ์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งนายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา รวมถึงนักเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมโครงการฯนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้สนับสนุนมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบันได้ปล่อยช้างไปแล้วทั้งสิ้น 19 เชือก นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการจัดส่งสร้างแหล่งอาหารหรือโป่งเทียม ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557-2560 รวม 110 โป่งเพื่อทดแทนแหล่งอาหารจากธรรมชาติที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการและเป็นการแก้ปัญหาช้างปาหรือสัตว์ป่าต้องออกมาหากินบริเวณพื้นที่การเกษตรของราษฎรจนเกิดความเสียหายอีกทั้งเป็นการสร้างความสมดุลในธรรมชาติทำให้ระบบนิเวศน์ของป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น