ฝน กัญญาภัค อินทรักษา รองอันดับหนึ่งมิสทัวร์ริซึ่มควีน 2017 พาไปชมโครงการน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในจัด 3 นิทรรศการเทิดพระเกียรติได้แก่ นิทรรศการ ดิน น้ำ ป่า ฟ้า แรงบันดาลใจจากพ่อ นิทรรศการที่นำเสนอการตีความเพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบ พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จัดแสดงชั้น 7 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ,นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคหลายสมัยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 จัดแสดงชั้น 8 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 และ นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 200 ภาพที่เคยเผยแพร่และไม่เคยเผยแพรร่มาก่อน นำเสนอเป็น ช่วงต้นรัชกาล ช่วงกลางรัชกาล และช่วงปลายรัชกาล จัดแสดงชั้น 9 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2561