นนทพร ธีระวัฒนสุข หรือหญิงแย้ บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังอันดับต้นๆของเมืองไทยขอลัดคิวเดินทางไปอัพเดทแวดวงความสวยความงามของประเทศเกาหลีมาทำหน้าที่เป็นดาราจิตอาสาร่วมในงานเปิดตัวการจัดกิจกรรม “Tourism for All” โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นำเยาวชนจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสนับสนุนให้เยาวชนผู้บกพร่องทางสายตาได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวจากสถานที่จริง ซึ่งคาดว่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในอนาคต และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ที่ทุกคน ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหันมาให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม และเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้อย่างแท้จริงด้วย