creditน้องแตงโม เด็กหัวใจพิการแต่กำเนิด | ออกอากาศวันที่ 19 มิถุนายน 2557

 

นางเอกสาวหน้าหวาน “ขวัญ อุษามณี ไวทยานนท์” เคลียร์คิวงานร่วมโครงการจิตอาสากับรายการปันฝันปันยิ้ม ในการเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจสำคัญที่มอบให้ “น้องแตงโม” เด็กหญิงตัวเล็กจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เดินทางมาเพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งโรงพยาบาลศิครินทร์ ร่วมกับ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้จัดทำโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดขึ้น

วันนี้นอกจาก “ขวัญ” จะร่วมส่งกำลังใจให้ “น้องแตงโม” และ คุณแม่ แบบใกล้ชิดถึงหน้าห้องผ่าตัด “ขวัญ” ยังได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวน้องแตงโม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างพักฟื้น พร้อมทั้งยังบริจาคเงินสมทบกองทุนมููลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อีกด้วย

<<<ย้อนกลับ