พบกับกิจกรรมและโครงการที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ออทิสติกและผู้พิการทางสายตา เพราะรายการปันฝันปันยิ้มเชื่อว่าหากพวกเขาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วพวกเขาไม่เพียงดูแลตนเองได้เท่านั้นแต่ยังสามารถดูแลครอบครัวและสังคมได้เป็นอย่างดี