บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด จัดงานประกวด “Mint House Design Contest” เพื่อเปิดเวทีให้นิสิต นักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้ามาร่วมปล่อยของ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบ Mint House พื้นที่ใช้สอยภายใน Peppermint Bike Park สนามจักรยานเสือภูเขาใจกลางเมือง ซอยโยธินพัฒนา 3 เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา ชิงทุนการศึกษารวม 95,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร โดยไอเดียจากทีมที่ชนะจะนำไปใช้สร้าง Mint House ต่อไป ซึ่ง Mint House Design Contest ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ศิลปากร ม.ธุรกิจบัณฑิต ม.เกษมบัณฑิต ม.กรุงเทพ และม.เกษตรศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดรวม 200 ผลงาน และคัดเลือกเข้ารอบ 12 ผลงาน เพื่อให้ผู้เข้ารอบมานำเสนอไอเดียต่อหน้าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ได้แก่ คุณสุวรรณา เอี่ยมพิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์แทรมเคมิคอล (1982) จำกัด, คุณวรการ ทิพย์ประภา ผู้ก่อตั้ง 10 design co.,ltd, คุณธนกมล คุปติมิต ผู้อำนวยการออกแบบ 10 design co.,ltd และอาจารย์เจนณรงค์ ทาคูมิ ซาก้า อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประกาศผลในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
สำหรับผู้ชนะการประกวด Mint House Design Contest ได้แก่
1. น.ส.ภรัณยา งามเจตนรมย์ และน.ส.ณัฐวรา ปรีชายุทธ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท
2. น.ส.วลัยพรรณ แก้วมุกดา และน.ส.พิชญา ทิพย์พันธ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนการศึกษา 25,000 บาท
3. มี 2 ทีมดังนี้
– น.ส.ธชพร ไชยรินทร์ และน.ส.ชญานิษฐ์ พจนาอารีย์วงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
– น.ส.อาภาวี สุขวัฒนาวิทย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท