ดร.บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี พาไปทำความรู้จักกับศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งตั้งในสถานสงเคราะห์บ้านราชวิถี พร้อมกับพาไปดูโครงการ CSR Matching ซึ่งภาคเอกชนได้บริจาควัสดุในการก่อสร้างบ้านใหม่ให้กับประชาชนในเขตดอนเมืองพร้อมกับฟังแนวคิดจากภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมให้โครงการ CSR Matching นี้ประสบความสำเร็จได้