รายการปันฝันปันยิ้ม และ ครูไอซ์ ดำเกิง มุ่งธัญญา ครูสอนภาษาอังกฤษโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ขอเชิญชมเทป โครงการ Sharing a Brighter Vision ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นณ เมืองเมาะลำไย รัฐมอญ และเมืองผะอัน รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยในปี 2561 นี้ รพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน) เอสซีจี และ Mawlamyine Cement Limited (MCL) จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาครั้งที่ 4 หรือ Sharing a Brighter Vision เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ โดยนำคณะจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจากรพ.บ้านแพ้ว(องค์การมหาชน)และอุปกรณ์เครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยเดินทางไปบริการผู้ป่วยในรัฐมอญ และรัฐกะเหรี่ยง ให้มีภาวะการมองดีขึ้นเทียบเท่ากับคนปกติรวมถึงามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้โดยไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น โดยตั้งเป้าหมายในการรักษาผู้ป่วยไว้ที่ 245 ราย หลังจากดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2558 และคืนการมองเห็นให้ผู้ป่วยไปแล้ว 622 ราย