รายการปันฝันปันยิ้ม พร้อมด้วยบริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย)จำกัด เดินทางมาส่งมอบเตียง วีลแชร์ ที่นอนลม และของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านที่ป่วยและขาดแคลนตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ตามที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้วได้รวบรวมรายชื่อขอความอนุเคราะห์มา โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลตาพระยาให้การต้อนรับ ซึ่งเมื่อได้เห็นลูกหลานและผู้ป่วยดีใจที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทางรายการและทางบริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย)จำกัดก็รู้สึกอิ่มใจที่ได้มีส่วนบรรเทาทุกข์ในครั้งนี้