หลายครั้งที่รายการปันฝันปันยิ้มได้รับการติดต่อจากผู้ชมรายการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษา สานฝัน วันนี้ทางรายการจึงรวบรวมการแบ่งปันน้ำใจในสังคมมาให้ได้ชมกัน ไม่ว่าการช่วยน้องเฟิร์สให้ได้รับการตรวจรักษาดวงตาที่รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) นอกจากนั้นยังมีแอนิเมชั่นน่ารักๆเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลจากภาคเอกชนที่ทำเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง