โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องด้วยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย  มีนโยบายที่จะพัฒนางานระบบการปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศและการบริการด้านการปลูกถ่ายอวัยวะให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น โดยเน้นในเรื่องคุณภาพและปริมาณ โดยส่งเสริมการบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายและผู้บริจาคที่มีชีวิตให้มีจำนวนมากขึ้นโดยได้จัดประชุมวิชาการ สู่ประชาชนเรื่องความรู้เกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไตโครงการปลูกถ่ายไตถวายเป็นพระราชกุศล ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันเสาร์ที่ 14  กุมภาพันธ์  2558 ณ ห้องประชุมสลากกินแบ่งรัฐบาล ชั้น 9 ตึกกัลยาณิวัฒนา รพ.สงฆ์ และวันที่ 15 กุมภาพันธ์  2558 ที่ศูนย์การค้า MBK เพื่อให้ญาติผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตายและประชาชนทั่วไปมีทัศนคติที่ดี มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และตื่นตัวต่อการบริจาคอวัยวะเพิ่มขึ้น และเพื่อให้การขอรับบริจาคอวัยวะทำได้ง่ายขึ้นโดยจะส่งผลให้มีจำนวนผู้บริจาคอวัยวะที่จะนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายมากขึ้น

เชิญบริจาคหนังสือในโครงการจัดทำห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เชิญบริจาคหนังสือในโครงการจัดทำห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันและเวลากิจกรรม: สิ้นสุด 31 มีนาคม 2558 เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 จังหวัดสตูล ได้รับแจ้งจากกรมโยธาธิการและผังเมืองว่า จะมีการจัดทำโครงการห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ มอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศไทย จังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ โดยจังหวัดสตูล จะดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดมอบให้กับโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินงานพัฒนาสังคมโดยไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทิสโก้ในขณะนั้น ซึ่งต่อมายกสถานะเป็นธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) โดยได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวน 1 ล้านบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เมื่อปีพ.ศ. 2525 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมตามกำลังความสามารถ นอกเหนือจากประกอบธุรกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติโดยส่วนรวม

ร่วมประดิษฐ์วีลแชร์ให้น้องหมา-แมว

ร่วมประดิษฐ์วีลแชร์ให้น้องหมา-แมว

มาช่วยกันทำวีลแชร์ให้น้องหมา-แมวพิการที่ขาดโอกาสกับมูลนิธิ ศ.ดร. จักร พิชัยรณรงค์สงคราม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดมากมาย รวมถึงตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ให้คำปรึกษา และฉีดวัคซีนให้กันฟรีๆ

รพ.เจริญกรุงฯ ปันฝันสู่หญิงไทย 284 ราย ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องฟรี

รพ.เจริญกรุงฯ ปันฝันสู่หญิงไทย 284 ราย ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องฟรี

รพ.เจริญกรุงฯมอบของขวัญแก่สตรีไทย 284 ราย ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้องฟรี เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง(กรุงเทพมหานคร) รพ.เจริญกรุงประชารักษ์สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานครจัดทำโครงการผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง 284 ราย เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

กิจกรรมเพื่อสุขภาพดีกับคุณแม่

กิจกรรมเพื่อสุขภาพดีกับคุณแม่

โรงพยาบาลธนบุรี 2 เชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “เพื่อสุขภาพดีกับคุณแม่” กิจกรรมเสวนา อยู่อย่างไร…ให้พ้นภัยข้อเข่าเสื่อม โดย นพ.ไชยยันต์ ประชาศิลป์ชัย ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ , คุณลดาวัลย์ ประทุมรัตน์ นักกายภาพบำบัด และ คุณสมชาย พิริยะประสาธน์ เภสัชกร กิจกรรมประกวดแฟชั่นโชว์ แม่ลูกคู่หูคู่ฮา มอบรอยยิ้มแก่ทุกครอบครัว ลุ้นรับ Gift Voucher และของรางวัลมากมาย  พร้อมชมการแสดงจากโรงเรียนอนุบาล และ ACT String Orchestra  ฟรีตลอดงาน! ในวันเสาร์ 16 สค.57   13.00-16.00 น.  ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น1 โรงพยาบาลธนบุรี 2 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 1645 แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลธนบุรี 2

ประชาสัมพันธ์มูลนิธิเด็กโสสะ

ประชาสัมพันธ์มูลนิธิเด็กโสสะ

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เลขที่า 18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท สมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ 02-3801177 แฟ็กซ์ 02-7555576 Email:info@sos-thailand.org ชื่อบัญชี “มูลนิธิเด็กโสสะ” ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนอโศกมนตรี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ : 925-0-07222-1 เลขประจำตัวมูลนิธิ : 0994000177682

โครงการบำเพ็ญกุศล “ตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่2”

โครงการบำเพ็ญกุศล “ตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่2”

                      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดโครงการบำเพ็ญพระกุศลในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ  “ โครงการตรวจรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ระยะที่ 2 โดยใช้รหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคล”  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช  โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลา รองประธานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์  เป็นประธานการแถลงข่าว  ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม  2557 เวลา 13:30 น. – 15.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

โครงการสร้างห้องเรียน บ้านนกขมิ้น

โครงการสร้างห้องเรียน บ้านนกขมิ้น

เนื่องด้วยทาง “มูลนิธิบ้านนกขมิ้น” เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของเด็กด้อยโอกาส จึงได้จัดตั้งโครงการสร้างห้องเรียน Smartroom เพื่อก้าวสู่อาซียน โดยมีชื่อโครงการว่า “ห้องเรียน Smartroom เตรียมสู่ AEC”           และด้วยเหตุนี้เองมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสร้างห้องเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้เด็กกำพร้าที่อยู่ในความอุปการะของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้มีทักษะความรู้ความสามารถโดย ทางมูลนิธิฯได้จัดสร้างห้องเรียนรู้ขนาด 3×12 เมตร  ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างรวมค่าผู้รับเหมาเป็นเงิน 250,000 บาท  โดยมูลนิธิฯได้เริ่มดำเนินการสร้างห้องเรียนรู้มาแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557