ใ

 ใ

โครงการปันฝันปันยิ้ม เกิดจากหน่วยงานราชการ และพันธมิตรภาคเอกชน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพอนามัย ในการให้โอกาสช่วยเหลือประชาชนและเยาวชนในการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาสทางสังคมที่ขาดทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาล อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทย จึงจัดทำ “โครงการ CSR. ปันฝัน ปันน้ำใจ” เพื่อให้โครงการนี้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของค่ารักษาพยาล แก่ประชาชนและเยาวชนที่ขัดสนในการรักษาพยาบาลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

 

มูลนิธิและเครือข่ายช่วยเหลือ

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
 2. กองทัพบก ททบ 5
 3. สภาสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. โรงพยาบาลพญาไท
 5. โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์โรงพยาบาลสมิติเวช
 6. โรงพยาบาลยันฮี
 7. โรงพยาบาลเวชธานี
 8. โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 9. โรงพยาบาลกรุงเทพ
 10. โรงพยาบาลบางประกอกอินเตอร์
 11. โรงพยาบาลพระมงกุฎ
 12. โรงพยาบาลศิริราช
 13. โรงพยาบาลรามาธิบดี
 14. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 15. ฯลฯ