ปัจจุบันพอมองไกลไม่ชัด คนเริ่มคิดเองว่าตัวเองสายตาสั้น ยิ่งไปร้านแว่นพอเขาให้แว่นสายตาสั้นมาใส่จะชัดขึ้นทันที แต่ที่จริงแล้ว ท่านสายตาสั้นเทียมหรือ ท่านเป็นสายตาสั้นจริง


สายตาสั้นเทียม (Pseudomyopia) เกิดจากการเพ่งที่มากเกินไปนานเกินไปโดยเฉพาะการมองใกล้ๆ เพราะปกติแล้วทุกคนเวลามองใกล้ กล้ามเนื้อในตาต้องหดตัวเพื่อให้เลนส์ตาโป่งออก เราจึงเห็นใกล้ๆ ชัด เมื่อเราเลิกมองใกล้กล้ามเนื้อตาจะคลายตัวโดยอัตโนมัติ ทำให้เราเห็นที่ไกลชัดตา สายตาสั้นเทียมเริ่มพบมากขึ้นในสมัยนี้ สมัยที่ทุกคนก้มหน้าดูแต่จอมือถือ คอมพิวเตอร์เกือบตลอดเวลา

สังเกตได้อย่างไรว่าน่าจะเป็น สายตาสั้นเทียม
– อาการมองไกลไม่ชัดนี้จะเป็นๆหายๆ เช่น บางทีเห็นชัดดี บางทีมัวมาก มักมัวมากหลังจากใช้สายตาที่ใกล้นานๆ
– อาจมีอาการปวดตา ปวดหัวร่วมด้วยเวลาใช้สายตา
– อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ร่วมด้วยหลังใช้สายตานานๆ
– ใส่แว่นสายตาสั้นแล้วมองใกล้ไม่ชัด และอาจปวดตา ปวดหัวมากขึ้น
– พบบ่อยในคนอายุน้อยที่ใช้สายตามองใกล้นานๆ เพราะคนอายุน้อยจะมีกำลังในการเพ่งมาก


การวินิจฉัย
เมื่อตรวจวัดสายตาแล้ว เช่น สั้น -4.00 ลองใส่แว่น -4.00 ถ้ายังเห็นไม่ชัด ให้ลองแว่นไปเรื่อยๆ จนชัด ถ้าคนไข้ชอบแว่นที่มากกว่าสายตาที่เราวัดได้ เช่น ใส่แว่น -5.00 แล้วชัดมาก แสดงว่ารายนี้มีสายตาสั้นเทียม
บางท่านวัดสายตาอย่างเดียวยังไม่ชัดเจน ให้หยอดยา ขยายม่านตา ซึ่งยานี้จะไปทำให้กล้ามเนื้อในลูกตาที่หดตัวผิดปรกตินี้คลายออก แล้วหมอตาวัดสายตาใหม่ ถ้าวัดได้น้อยกว่าที่ตอนแรกวัดได้ เช่น วัดได้แค่ สั้น -2.00 แสดงว่าสั้นจริงๆ -2.00 รายนี้จึงมีสายตาสั้นเทียม ร่วมกับสายตาสั้นจริงด้วย ในรายนี้พยายามลดแว่นเป็น -2.00
เป็นสายตาสั้นเทียม แล้วต่อไปกลายเป็นสายตาสั้นจริงได้หรือไม่ เป็นไปได้ จึงต้องพยายามอย่าให้เป็นสายตาสั้นเทียมอยู่นานๆ

การรักษาสายตาสั้นเทียม
1. ถ้าเกิดจากการใช้สายตามากเกินไป
– ให้งดการใช้สายตาที่ใกล้ที่ไม่จำเป็น เช่นการเล่นเกมส์
– ถ้าจำเป็นต้องใช้สายตาที่ใกล้ ให้มีการพักเป็นช่วงๆ เช่น ดูคอม 30 นาที พัก 5 นาทีโดยหลับตาหรือมองไปไกลๆ
– การใช้สายตาควรมีแสงสว่างที่เหมาะสม ไม่ให้มีแสงสะท้อนมาก ตัวหนังสืออย่าให้ตัวเล็กจนเกินไปทำให้ต้องเพ่งมาก
– ปรับเปลี่ยนแว่นสายตา โดยทั่วไป อาจต้องลดกำลังสายตาลง ทำให้ระยะแรกๆ ของการลดกำลังของแว่นตา จะรู้สึกว่าการมองไกลไม่ชัด
– ถ้าพักสายตาแล้วยังไม่หาย หมอตาจะพิจารณาให้ยาหยอดคลายกล้ามเนื้อไปใช้ที่บ้าน
– สำหรับการบริหารตา ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่ารักษาภาวะนี้ได้ ให้ระวังว่าการบริหารตาโดยเฉพาะการเพ่ง อาจทำให้อาการแย่ลง มีอาการปวดตา ปวดหัว
2. ถ้าเกิดจากมีโรค ให้รักษาโรค เช่น โรคม่านตาอักเสบ อุบัติเหตุที่ก้านสมอง ถ้าเกิดจากการใช้ยารักษาต้อหินกลุ่ม anticholinesterase eye drop พิจารณาใช้ยาอื่นทดแทน

ที่มา: thaihealth | ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต